O METODZIE

Model przeznaczony jest dla dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym stworzony w oparciu o metody o zweryfikowanej naukowo i klinicznie skuteczności ( ang. Evidence Based Therapy) Therapy). Celem podejmowanych oddziaływań jest kształtowanie u dziecka jak największej liczby zachowań umożliwiających mu bycie niezależnym i efektywnie funkcjonującym w środowisku.

Program opiera się na założeniach współczesnej terapii behawioralnej z wykorzystaniem sto sowanej analizy zachowania (ABA ang. applied behawior analysis ). Opiera się ona na zasadach uczenia się i technikach modyfikacji zachowania. Cele nauki dzielone są na części składowe, których dziecko uczy się stopniowo. Nauka kolejnych umiejętności odbywa się przez powtarzanie prób uczenia się bodziec reakcja wzmocnienie.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE METODY SPRING ®

  • 5 godzin zajęć dziennie w ramach realizacji podstawy programowej;
  • Dedykowany koordynator terapii;
  • Interdyscyplinarny zespół specjalistów (psycholog, neurologopeda, fizjoterapeuta, pedagog specjalny, logopeda);
  • Zajęcia indywidualne (1:1) i grupowe;
  • Strukturalizacja czasu i przestrzeni;
  • Instruktaże i konsultacje dla rodziców;
  • Trening Umiejętności Społecznych (TUS);
  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka;
  • Ewaluacja postępów dziecka;
  • Monitorowanie rozwoju dziecka metodą wideo.